AŠTUONIOLIKA EUROPOS ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ SUDARĖ EUROPOS ŠVARAUS KROVINIŲ GABENIMO ALJANSĄ, RAGINANTĮ NAUDOTI NETARŠIUS SUNKVEŽIMIUS - Girteka Logistics

AŠTUONIOLIKA EUROPOS ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ SUDARĖ EUROPOS ŠVARAUS KROVINIŲ GABENIMO ALJANSĄ, RAGINANTĮ NAUDOTI NETARŠIUS SUNKVEŽIMIUS

2020-07-15

Naujai suformuota svarbiausių Europos krovinių vežimo keliais koalicija ragina ES paspartinti perėjimą prie ekologiškų sunkvežimių, siekiant įgyvendinti siūlomo ES klimato įstatymo išmetamų teršalų kiekio tikslus iki 2030 m. ir iki 2050 m. pasiekti, kad Europa būtų neutrali anglies dvideginio išmetimo požiūriu.

Šiandien, 2020 metų liepos 15 dieną, aštuoniolika pirmaujančių Europos įmonių ir organizacijų sudarė Europos švaraus krovinių gabenimo aljansą (ECTA) – unikalią koaliciją, kuri rūpinsis Europos kelių transporto sektoriaus dekarbonizacija.

ECTA suvienija platų ir įvairų Europos krovinių vežimo kelių transportu dalyvių ratą, pavyzdžiui, pirmaujančias įmones, asociacijas ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurios tvirtai įsipareigoja paspartinti ES perėjimą prie netaršių sunkvežimių.

Frans Timmermans, Europos Komisijos vykdomasis viceprezidentas Europos žaliajam susitarimui, sako: „Žaliasis atsigavimas yra naudingas mūsų sveikatai, ekonomikai ir darbo vietoms. Džiaugiuosi galėdamas dar kartą pamatyti įspūdingą įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir piliečių iš visos Europos grupę, susiburiančią šiam tikslui įgyvendinti. Europos švaraus krovinių gabenimo aljansas siūlo Europos sostinėms konkretų projektą, skirtą įtraukti sunkvežimių parko dekarbonizavimą į jų ekonomikos atkūrimo planus. Pasinaudodamas Europos žaliuoju susitarimu, Aljansas gali paspartinti perėjimą prie netaršaus krovininio transporto naudojimo, kad ateitis būtų sveikesnė, o ekonomika – stipresnė.“

ECTA verslo nariai yra pagrindiniai vežėjai, logistikos ir vartojimo prekių įmonės Europoje ir už jos ribų. Iš viso ECTA verslo nariai visame pasaulyje įdarbina daugiau nei 1,6 milijono žmonių, o jų metinės pajamos siekia daugiau nei 325 milijardus eurų. Pastarasis skaičius yra palyginamas su Danijos BVP. Organizacijos, įstojusios į ECTA, yra kelios pilietinės visuomenės organizacijos ir asociacijos, turinčios stipriausią narių tinklą ir patirtį transporto ir mobilumo srityje Europos lygmeniu. Tarptautinė švaraus transporto taryba atlieka techninio stebėtojo vaidmenį.

Kristian Kaas Mortensen, „Girteka Logistics“ strateginės partnerystės direktorius: „Šiandien sunkvežimiai sudaro tik 2 proc. visų kelyje naudojamų transporto priemonių. Tačiau būtent jiems tenka atsakomybė už 22 proc. viso kelių transporto išmetamo CO2 kiekio ES. Negalime įvykdyti Paryžiaus susitarimo, jei kelių transportas toliau bus taršus. Būtina pakeisti mūsų 7 400 „Euro 6“ sunkvežimius į visiškai netaršias transporto priemones. Prisijungimas prie ECTA užtikrina tvirtą ir vieningą balsą mūsų bendram tikslui turėti netaršius sunkvežimius.“

Visoje Europoje veikia maždaug 40 milijonų krovininių transporto priemonių, o sunkvežimiais pervežama daugiau nei trys ketvirtadaliai visų sausuma gabenamų krovinių. Kadangi tikimasi, kad iki 2050 m. krovinių gabenimo keliais veiklos rodikliai padvigubės, ECTA siekia paremti ES kuriant ir įgyvendinant tvarią krovinių vežimo kelių transportu politiką, kad būtų galima smarkiai sumažinti išmetamo CO2 ir oro teršalų kiekį.

Savo pirmajame pranešime „Europos galimybė dekarbonizuoti krovinių vežimo kelių transportu sektorių“ ECTA ragina Europos Komisiją suteikti prioritetą netaršiems sunkvežimiams, kad iki 2030 m. būtų įgyvendinti siūlomo ES klimato įstatymo išmetamų teršalų kiekio tikslai, ir iki 2050 m. Europa būtų neutrali anglies dvideginio išmetimo požiūriu.

2019 m. ES užsibrėžė tikslus pirmą kartą Sąjungoje sumažinti vidutinį naujų sunkvežimių išmetamų teršalų kiekį 2025 ir 2030 m. Vykdant būsimos Europos Komisijos darbo programą, Aljansas ragina ES imtis tolesnių žingsnių ir „pateikti aiškų kelią ir politinę strategiją, leidžiančią dislokuoti netaršias transporto priemones ir infrastruktūrą.“

ES valstybėms narėms svarstant investicijas į atsikūrimą po „Covid-19“ krizės, ECTA ragina šias valstybes „išsaugoti darbo vietas ir remti ilgalaikius tvarius sprendimus, kurie dekarbonizuotų krovinių vežimo kelių transportu sektorių“.

Daugiau apie ECTA – www.clean-trucking.eu