GIRTEKA LOGISTICS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA UŽ 2016 M. - Girteka Logistics

GIRTEKA LOGISTICS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA UŽ 2016 M.

2017-03-20

Didžiuojamės galėdami jums pristatyti naują leidinį, kuriame apžvelgiame Girteka Logistics socialinės atsakomybės projektus įgyvendintus 2016-iais metais. Esame prisijungę prie Jungtinių Tautų Pasaulinio Susitarimo (angl. k – United Nations Global Compact) ir mūsų kasdieninėje veikloje laikomės dešimties pagrindinių principų žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir anti-korupcijos srityse.

Kiekvienoje iš šių sričių nustatome tikslus, strategiją bei įvertiname jų įgyvendinimą ir aptariame rezultatus.

Džiaugiamės, kad per praėjusius metus Girteka Logistics darbuotojai palaikė socialinės atsakomybės iniciatyvas ir kiekvienas tapo to dalimi. Visos darbuotojų komandos įsitraukimas sukuria dar daugiau galimybių  tobulėjimui 2017-aisiai.