Kokybė ir saugumas - Girteka Logistics

KOKYBĖ IR SAUGUMAS

Mūsų kokybės ir saugumo valdymo sistema padeda užtikrinti aukštos kokybės, standartus atitinkančias paslaugas mūsų klientams. Dėka jos plėtojame savo veiklą ir procesus taip, kad sumažintume nuostolius, nuolat tobulėtume ir mažintume išmetamą CO2 kiekį.

Visa tai pasiekiame per sertifikuotą kokybės valdymo sistemą, apimančią kokybinį, fizinį krovinių saugumą, farmacijos ir medicinos produktų saugą, maisto saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą, cheminių produktų gabenimą, ir aplinkosaugos standartus.

Siekdama užtikrinti, kad kroviniai visada patektų į galutinę paskirties vietą saugiai, laiku ir nepažeisti, Girteka Logistics nuolat investuoja į naujausią įrangą ir mokymus bei siekia visus procesus sertifikuoti.

Krovinio sekimas
Nuo pat pakrovimo iki iškrovimo sekame jūsų krovinį naudodamiesi GPS signalais. Vežant itin brangius krovinius yra aktyvuojama speciali apsaugos sistema, automatiškai informuojanti krovinio kelią prižiūrintį vadybininką apie neplanuotą sustojimą ar nukrypimą nuo maršruto. Tokiu būdų galime realiu laiku reaguoti į bet kokią situaciją, išsiaiškinti priežastis ir išspręsti visas kylančias problemas.

Krovinio saugumas
Girteka Logistics transporto parkas ir procesai atitinka TAPA TSR 1 lygio reikalavimus. Ant visų šaldymo puspriekabių turime įrengtas papildomas spynas, apsaugančias krovinį nuo galimų pažeidimų ar vagysčių. Pasitelkdami GPS žinome, kada ir kuriam laikui yra atveriamos puspriekabės durys, kokia temperatūra yra viso transportavimo metu. Tai leidžia operatyviai reaguoti į bet kokius pasikeitimus.

Transportavimo kokybė
Siekdami užtikrinti, kad krovinys nebūtų pažeistas, investuojame į naujausias puspriekabes ir tvirtinimus, užtikrinančius krovinio stabilumą visu pervežimo metu. Specialios kampų apsaugos, papildomi neslystantys kilimėliai, naudojami tentinėse puspriekabėse, užtikrina krovinio stabilumą. Šaldymo puspriekabėse naudojame specialius vertikalius ir horizontalius tvirtinimus, neleidžiančius krovinių padėklams slidinėti transportavimo metu.

 

MŪSŲ KOKYBĖS IR SAUGUMO SERTIFIKATAI

DCA-ISO-9001

ISO 9001 – Kokybės valdymo sistema
Užtikrina, kad visos procedūros, apimančios verslo procesus, būtų standartizuotos, nuolat atnaujinamos ir keičiamos pagal rinkos sąlygas. Tai taip pat užtikrina, kad organizacija nuolat tobulėtų ir keltų savo kokybinius standartus.

iso14001

ISO 14001 – Aplinkosaugos Vadybos Sistemos standarto sertifikatas
Užtikrina, kad organizacija savo veikloje vadovautųsi aplinkosauginiais principais ir visomis išgalėmis stengtųsi sumažinti žalą aplinkai. Girteka Logistics nuolat investuoja į naujausią techniką, mažinančią CO2 emisiją, bei savo kasdienėje veikloje yra įgalinusi geriausias aplinkosaugines praktikas.

BV logo

GPP (angl. k. GDP) – Gera Platinimo Praktika 
Siekiant apsaugoti pacientus bei atitinkamai sumažinti rizikas, vyriausybės bei tarptautinės organizacijos įdiegė tikslius vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produkcijos perdirbimo, gamybos, saugojimo ir transportavimo principus.

SQAS – Saugos ir kokybės vertinimo sistema
Tai – pagal Europos chemijos pramonės asociacijos reikalavimus sukurtas standartas, skirtas logistikos paslaugų teikėjams (angl. k. Safety & Quality Assessment System). Šis sertifikatas įrodo, kad Girteka Logistics rūpinasi transportavimo proceso kokybe bei krovinių saugumu.

tapa-logo

Girteka Logistics suteiktas tarptautinės Krovinių gabenimo asociacijos standartas
TAPA (angl. k. – Transport Asset Protection Association) patvirtina, jog atitinkame Krovinių saugumo reikalavimų standartą (angl. k. – Trucking Security Requirements, TSR). TAPA TSR sertifikatas apibrėžia saugumo priemones visoje logistikos grandinėje ir yra būtinas gabenant itin didelės vertės krovinius. Šis sertifikatas patvirtina, kad Girteka Logistics dirba pagal aukščiausius A lygio saugos reikalavimus.

IFS (International Featured Standards) Logistics

IFS (International Featured Standards) Logistics
IFS Logistics – tai standartas reglamentuojantis maisto ir ne maisto produktų logistiką. Šio standarto sertifikacija užtikrina, jog kambario temperatūros, atšaldytų ir užšaldytų temperatūrinių maisto ir nemaisto krovinių transportavimo organizavimas atitinka tarptautiniu mastu pripažįstamus kokybės ir saugumo reikalavimus.