Vadovai - Girteka Logistics
Jeroen Eijsink
„Girteka Group“ generalinis direktorius
Mindaugas Pasilauskas
„Girteka Europe West“ generalinis direktorius
Mindaugas Pasilauskas prie „Girtekos“ prisijungė 2019 m. kaip „ClassTrucks“ direktorius: tiek vadovavo verslui, tiek buvo atsakingas už visos „Girtekos“ automobilių parką.

Mindaugas turi patirties dirbant įvairiose tarptautinėse rinkose skirtingose srityse bei kuriant ir įgyvendinant įvairias verslo strategijas.

Nuo 2023 m. sausio 2 d. Mindaugas Pasilauskas priėmė iššūkį ir pradėjo eiti „Girteka Europe West“ generalinio direktoriaus pareigas. Ši organizacija – atskiras verslo padalinys, plėtojantis logistikos paslaugas Vakarų ir Vidurio Europoje, daugiausia dėmesio skirdama tarptautinio krovinių pervežimo rinkai šaldytuviniais vilkikais, pilnais krovinių.

Mindaugo patirtis dirbant generaliniu direktoriumi ankstesnėse įmonėse suteikia jam išskirtinį gebėjimą į produktus, rinkas ir įmonės padalinius pažvelgti iš platesnės perspektyvos.

Mindaugas yra įgijęs KTU ekonomikos bakalauro ir magistro laipsnius.

Jens Romer Sode
Skandinavijos Vykdantysis direktorius
Jens Romer Sode prie „Girtekos“ prisijungė 2021 m. ir užėmė „Girteka Nordic“ Vykdančiojo direktoriaus pareigas, įnešdamas daugiau nei 30 metų profesinės patirties logistikos srityje.

Prieš prisijungdamas prie „Girtekos“, pastaruosius trejus metus Jens dirbo „APL Logistics“ Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos (EMEA) regiono viceprezidentu. Ten dirbdamas jis stiprino organizacijos pozicijas regione, daugiausia dėmesio skyrė strateginiam augimui ir darbuotojų įsitraukimui, asmeniškai vadovavo keliems svarbiems komerciniams projektams. Prieš tai Jens dirbo bendrovėje „Damco“ Beniliukso regiono generaliniu direktoriumi ir pasauliniu gyvenimo būdo vadovu (Global Head of Lifestyle Vertical). Iš viso jo karjera „Maersk“ grupėje truko daugiau nei 20 metų, jis ėjo įvairias pareigas.

Vytenis Norušis
Laikinai einantis „ClassTrucks“ generalinio direktoriaus pareigas
Vytenis Norušis 2020 m. sausio mėn. prisijungė prie „ClassTrucks“ vadovauti pardavimų komandai ir tęsti verslo plėtrą Europoje kaip Europos pardavimų vadovas. Vytenis turi 17 metų vadovavimo patirtį pirmaujančių Baltijos šalių ir visos Europos mažmeninės prekybos tinklų srityje. Nuo 2023 m. sausio mėn. jis buvo paskirtas laikinuoju „ClassTrucks“ generaliniu direktoriumi, atsakingu už viso verslo padalinio strategijos ir veiksmų planų kūrimą ir įgyvendinimą.

Vytenis Norušis yra įgijęs organizacijų vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį, šiuo metu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studijuoja vadybos magistro laipsnį.

Mindaugas Paulauskas
„Girteka Transport“ generalinis direktorius
Mindaugas Paulauskas „Girteka Transport“ generaliniu direktoriumi paskirtas 2021 m.

Mindaugas prie „Girtekos“ prisijungė 2008 m. kaip transporto vadybininkas, o augdamas kartu su įmone buvo paskirtas Transporto procesų skyriaus vadovu. 2017 m. jis pakeitė poziciją į Transporto plėtros skyriaus vadovo, atsakingo už transporto valdymą, automobilių parko priežiūrą ir vilkikų vairuotojų darbo rezultatus, o 2019 m. tapo vyriausiuoju transporto vadovu.

Prieš pradėdamas dirbti „Girtekoje“ Mindaugas dirbo inžinieriumi atominėje elektrinėje. KTU jis įgijo mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį.

Martynas Sarapinas
IT direktorius
Martynas Sarapinas turi didelę vadovavimo patirtį technologijų ir verslo transformacijų srityse, sukauptą dirbant įvairiose finansų ir technologijų bendrovėse.

2019 m. Martynas Sarapinas buvo paskirtas „Girtekos“ IT direktoriumi (angl. CIO). Jis atsakingas už visus organizacijos skaitmeninės transformacijos projektus, įskaitant technologijų ir inžinerijos funkcijas, strategijos įgyvendinimo iniciatyvas ir veiklos tobulinimą (angl. operational excellence).

Prieš tai jis ėjo „Danske Bank“ bei „MobilePay“ viceprezidento pareigas, dar anksčiau dirbo „Barclays Bank PLC“ su strateginėmis transformacijomis.

Martynas Sarapinas yra įgijęs finansų ir verslo vadybos magistro laipsnį, taip pat yra baigęs kelias vadovų ugdymo programas „Oksfordo Said“ verslo mokykloje ir „Kellogg“ vadybos mokykloje.

Jens Hovgaard Jensen
Žmonių ir organizacinės kultūros direktorius
Jens Hovgaard Jensen prie „Girtekos“ prisijungė 2021 m. lapkritį, atėjęs iš „Maersk“ įmonių grupės, kurioje pastaruosius 14 metų ėjo įvairias personalo vadovo pareigas, o pastaruoju metu dirbo „Maersk Supply Service“ personalo vadovu.

Jis sukaupė didelę pasaulinę ir daugiakultūrę patirtį, kurią įgijo eidamas ankstesnes pareigas „Maersk Line“, vadovaudamas pasauliniams organizaciniams pokyčiams, dideliems projektams, susijusiems su visais žmogiškųjų išteklių ir (arba) personalo aspektais, įskaitant įmonių susijungimus ir įsigijimus, skatinimo sistemas, veiklos rezultatus, personalo sistemos parinkimą ir diegimą, lyderystę, mokymąsi ir kt.

Jens H. Jensen yra baigęs IMD (Šveicarija) magistro studijas, Kopenhagos verslo mokyklą ir Danijos karališkąją karo akademiją, kurioje įgijo karininko išsilavinimą.

Vytenis Šuklys
Finansų direktorius
Vytenis Šuklys prie „Girtekos“ prisijungė 2021 m. kaip Finansų direktorius, prisiimdamas atsakomybę už grupės finansų valdymą.

Prieš prisijungdamas prie „Girtekos“ Vytenis sukaupė didelę patirtį finansų srityje dirbdamas „Adampolis Group“ finansų ir administracijos vadovu, „Avion Express“ finansų ir administracijos viceprezidentu ir „Scandagra Group“ finansų direktoriumi.

Vytenis yra baigęs verslo administravimo magistrantūros studijas (EMBA) „Baltic Management Insitute“ ir Vilniaus universitete įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį.

Andrius Ivašauskas
„TNDM Trucking“ generalinis direktorius
Andrius Ivašauskas pradėjo dirbti „TNDM trucking“ generaliniu direktoriumi 2023 metų kovo mėnesį, kartu atnešdamas didelės patirties logistikos ir bankininkystės srityse. Jis ėjo vadovaujančias pareigas įvairiose įmonėse, įskaitant „Luminor“ ir „Danske Bank“, kur įgijo vertingos patirties finansų ir bankininkystės srityse. Be to, Andrius buvo „Finėjas“ Krovinių ekspedijavimo skyriaus vadovu ir „Finėjas“ grupei priklausančios bendrovės „Motusbona“, kurioje taip pat ėjo valdybos nario pareigas, generalinis direktorius.

Andrius yra baigęs Vytauto Didžiojo universitetą, laisvai kalba lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.