Vairuotojų kandidatų privatumo politika - Girteka Logistics

Vairuotojų kandidatų privatumo politika

VAIRUOTOJŲ KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

Pateikdamas (-a) užklausos laukeliuose nurodytą informaciją/ar atsiųsdamas (-a) gyvenimo aprašymą (CV), sutinku, kad užklausos laukeliuose bei mano gyvenimo aprašyme ir jo prieduose nurodyti asmens duomenys, įskaitant bet neapsiribojant vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, vartojamos užsienio kalbos, papildomi mokymai, teisė vairuoti, ankstesnė darbo patirtis (įmonės pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpiai) Girteka įmonių grupei, kurios sąrašas pateiktas priede Nr. 1 būtų tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Sutinku, kad užklausos laukeliuose bei gyvenimo aprašyme nurodyti asmens duomenys būtų teikiami ir naudojami su Girteka įmonių grupė (toliau vadinama Grupė) susijusių įmonių, kurios yra įsisteigusios ES valstybėse narėse ir (ar) kitose trečiosiose šalyse, vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kiek tai susiję su mano kandidatūra konkrečiai darbo pozicijai (turiu teisę prašyti atranką vykdantį asmenį pateikti informaciją apie įmonę ir valstybę raštu prieš duodant šį sutikimą). Mano pateikti asmens duomenys gali būti perduoti su Grupe susijusioms įmonėms, kurios užtikrins jų tinkamą apsaugą bei konfidencialumą. Suprantu, kad prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Grupės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Esu informuotas (-a), kad man kreipiantis į Grupę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs (-usi) savo asmens tapatybę, turiu teisę:

  • susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti asmens duomenys;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
  • reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšaukiu savo sutikimą);
  • teisę į duomenų perkeliamumą (gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba su Bendrove susijusių įmonių, arba prašyti perduoti mano asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui);
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys bus saugomi 9 (devynis) mėnesius nuo duomenų gavimo momento arba nuo mano dalyvavimo darbo pokalbyje, o išreiškus atskirą sutikimą bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo kalendorinių metų, kuriais daviau sutikimą, pabaigos, siekiant siūlyti laisvas darbo vietas ateityje. Papildomas 5 (penkerių) metų asmens duomenų saugojimo laikotarpio teisinis pagrindas yra rašytinis asmens sutikimas.

Esu informuotas (-a), kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į Grupę el. pašto adresu duomenuapsauga@girteka.eu. Taip pat, turėdamas (-a) nusiskundimų, galiu kreiptis į priežiūros instituciją, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą visa apimtimi ar iš dalies, atsiųsdamas (-a) prašymą į Grupę el. paštu  duomenuapsauga@girteka.eu. Suprantu, kad tai gali užkirsti kelią gauti aktualius darbo pasiūlymus.

* Grupė ar su Grupe susijusios įmonės reiškia Grupę ir visus kitus juridinius asmenis, kurie yra tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuojami tų pačių asmenų, kurie tiesiogiai ir / ar netiesiogiai kontroliuoja Grupę.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite gauti susisiekę el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu.

 

 

 

PRIEDAS NR.1 Įmonių grupės sąrašas:

 

UAB Girteka, įmonės kodas 123658211, adresas Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, el. paštas vilnius@girteka.eu,  tel. +370-5-2113100

UAB ME transportas, įmonės kodas 302493566 adresas Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, el. paštas vilnius@girteka.eu, tel. +370-5-2113100

UAB Trasis, įmonės kodas 302501504, adresas Pročiūnų g.16, LT-77103 Šiauliai, el. paštas siauliai@girteka.eu, tel. +370-41-540366

UAB KLP transport, įmonės kodas 302684379, adresas Pročiūnų g.16, LT LT-77103 Šiauliai, el. paštas klaipeda@girteka.eu, tel. +370-46-231595

UAB Termolita, įmonės kodas 302714071, adresas Pročiūnų g.16, LT-77103 Šiauliai, el. paštas

siauliai@girteka.eu, tel. +370-41-540-366

UAB Termo trans, įmonės kodas 302714395, adresas Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, el. paštas vilnius@girteka.eu, tel. +370-5-211-3100

UAB Girmeta, įmonės kodas 303342720, adresas Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, el. paštas vilnius@girteka.eu, tel. +370-5-211-3100

UAB Girtrans, įmonės koads 304549405, adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pročiūnų g. 16, el. paštas vilnius@girteka.eu, tel. +370-5-211-3100

UAB NORD trans, įmonės koads 302709601, adresas Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, el. paštas

vilnius@girteka.eu, tel. +370-5-211-3100

TT Trucking GmbH įmonės kodas HRB 5662 Flensburg, adresas Niehuuser Str. 12C, 24955 Harrislee, Germany, el. paštas kc@thermo-transit.com, tel. +49 461 1604166

GirPolTrans sp. z.o.o., įmonės kodas 0000752778, adresas ul. SW ROCHA, nr 3, Komorniki, kod 62-052, poczta Komorniki, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Scanpoltrans Sp. Z o. o., įmonės kodas 0000825833, adresas ul. SW ROCHA, nr 3, Komorniki, kod 62-052, poczta Komorniki, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Eupoltrans Sp. Z o. o., įmonės kodas 0000830112, adresas ul. SW ROCHA, nr 3, Komorniki, kod 62-052, poczta Komorniki, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

GOTRANS Sp. Z o. o., įmonės kodas 0000847072, adresas ul. SW ROCHA, nr 3, Komorniki, kod 62-052, poczta Komorniki, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

TRANSEU POLAND Sp. Z o. o., įmonės kodas 0000847059, adresas ul. SW ROCHA, nr 3, Komorniki, kod 62-052, poczta Komorniki, Poland, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

GirDe Trans GmbH, įmonės kodas HRB7353, adresas Werkstr. 10A, 24983 Handewitt, Germany, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Thermo-Transit Denmark, įmonės kodas 1014430195, adresas Omfartsvejen 1 6330, Padborg, Syddanmark, Denmark, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Thermo-Transit finland Oy, įmonės kodas 1058705-2, adresas Yrittäjänkatu 12 VAASA 65380, Finland, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Thermo-Transit sverige AB (SE), įmonės kodas 556732-8082,  Flintvägen 1, 269 41 ÖSTRA KARUP, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

 

Thermo- Transit Poland sp. Z.oo, įmonės kodas KRS0000461108, adresas Szosa DO Lipian 24, 74-320 Barlinek, Poland, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Thremo-Transit Holland B.V, įmonės kodas 83371672, adresas Transportweg 15 Waddinxveen, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

TTDK-Ejendomme ApS (DEN), įmonės kodas 37123633, adresas Omfartsvejen 1 Padborg, 6330, Denmark,  el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

TTDK- Ejendomme 2 ApS (DEN), įmonės kodas 1020773738, adresas Omfartsvejen 1 Padborg, 6330, Denmark, el.paštas duomenuapsauga@girteka.eu

TTDK Hemesvej 6 Aps (DEN), įmonės kodas 42902497, adresas Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, Denmark, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

TTDK Thorsvej 10 Aps (DEN), įmonės kodas 42902535, address Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

Thermo-Transit norge AS, įmonės kodas 870 914 482, adresas: Flatholmen 2, NO- 6002 Alesund, Norway, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu

TNN Trucking AS, įmonės kodas 997035933, adresas Humleveien 9, ALTA, 9514, Norway, el. paštas duomenuapsauga@girteka.eu