Kokybė ir sauga - Girteka Logistics

„Girtekos“ kokybė ir sauga

„Girteka“ didžiuojasi tuo, kad turėdama daugiau kaip 6 400 vilkikų ir 7 000 puspriekabių, nuolat gerina klientams teikiamų paslaugų kokybę. Norime užtikrinti, kad kiekvienas krovinys, kiekvienas pristatymas ir kiekvienas bendravimas su klientais būtų tikslingas, o didžiausias dėmesys būtų skiriamas kokybei. 

Mes siekiame nuolat tobulėti, skatiname savo darbuotojus mokytis, rūpinamės mus supančia aplinka ir stengiamės sumažinti išmetamo CO2 kiekį, o mūsų sertifikatai mums primena apie sunkų darbą, kurį reikėjo atlikti, kad „Girteka“ atsidurtų ten, kur yra dabar. 

Mūsų sertifikatai taip pat leidžia mums plėsti paslaugas, kurias galime pasiūlyti savo klientams, įskaitant Geros platinimo praktikos (Good Distribution Practise – GDP) ir IFS Logistikos standarto 2.2 sertifikatus.  

„Girtekos“ sertifikatai apima įvairias sritis: kokybės, fizinių krovinių, įskaitant vaistus ir medicinos produktus, ir maisto saugos, darbo saugos vežant cheminius produktus ir aplinkos apsaugos standartus. Šie sertifikatai leidžia mums gabenti jūsų krovinius visoje Europoje ir Skandinavijoje.

„Girtekos“ kokybė ir sauga

„Girteka“ didžiuojasi tuo, kad turėdama daugiau kaip 9 000 vilkikų ir 9 800 puspriekabių, nuolat gerina klientams teikiamų paslaugų kokybę. Norime užtikrinti, kad kiekvienas krovinys, kiekvienas pristatymas ir kiekvienas bendravimas su klientais būtų tikslingas, o didžiausias dėmesys būtų skiriamas kokybei. 

Mes siekiame nuolat tobulėti, skatiname savo darbuotojus mokytis, rūpinamės mus supančia aplinka ir stengiamės sumažinti išmetamo CO2 kiekį, o mūsų sertifikatai mums primena apie sunkų darbą, kurį reikėjo atlikti, kad „Girteka“ atsidurtų ten, kur yra dabar. 

Mūsų sertifikatai taip pat leidžia mums plėsti paslaugas, kurias galime pasiūlyti savo klientams, įskaitant Geros platinimo praktikos (Good Distribution Practise – GDP) ir IFS Logistikos standarto 2.2 sertifikatus.  

„Girtekos“ sertifikatai apima įvairias sritis: kokybės, fizinių krovinių, įskaitant vaistus ir medicinos produktus, ir maisto saugos, darbo saugos vežant cheminius produktus ir aplinkos apsaugos standartus. Šie sertifikatai leidžia mums gabenti jūsų krovinius visoje Europoje ir Skandinavijoje.

„Girtekos“ sertifikatai

Girteka“ savo klientams siekia suteikti aukščiausios kokybės paslaugas. Įmonės sertifikatai patvirtina, kad logistikos paslaugų teikėjas laikosi aukščiausių standartų ir yra orientuotas išpildyti  savo verslo prasmę – būti akivaizdžiu pirmuoju pasirinkimu partneriams ir akcininkams. Vidinė „Girtekos“ Kokybės kontrolės komanda prižiūri, kad įmonė išlaikytų šiuos, sertifikatais patvirtintus, standartus. Labai svarbu, kad visi turimi sertifikatai būtų galiojantys ir aktualūs. Šiuo tikslu, įmonė sertifikatams skiria žymiai daugiau dėmesio ir pastangų nei minimaliai reikalaujama, bei organizuoja nuolatines konsultacijas su išorės partneriais. 

ISO 9001 - Kokybės valdymas

Įmonės „Girteka“ kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001 standartą. Pagrindiniai sertifikatų tikslai – kurti pridėtinę vertę įmonės klientams, užtikrinant tvarų ir pelningą augimą, laiku teikti aukštos kokybės paslaugas ir nuolatos atnaujinti įmonės verslo pasiūlymus. 

ISO 14001 - aplinkosaugos valdymas

Suprasdami, kokį poveikį ir kokią įtaką logistikos veikla turi aplinkai, „Girteka“ imasi aktyviai mažinti išmetamų teršalų kiekį. Mūsų aplinkosaugos vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 14001 standartą, nes įmonės prioritetas yra aplinką tausojantys sprendimai kelių transporto procesuose. Siekdami reikšmingai sumažintų poveikį aplinkai ir išmetamo CO2 kiekį, mes naudojame HVO – augalinio aliejaus pagrindu pagamintus alternatyvius degalus bei intermodalinių geležinkelių tinklą.  

Daugiau informacijos apie „Girtekos“ darbą saugant aplinką skaitykite įmonės Tvarumo ataskaitose čia. 

Gera platinimo praktika (Good Distribution Practise - GDP)

Per visą savo istoriją „Girteka“ bendradarbiavo su daugeliu pirmaujančių farmacijos bendrovių. Siekdami dar labiau įtvirtinti savo kompetenciją dirbant su temperatūrai jautriomis ir itin svarbiomis medicininėmis prekėmis, laikomės visų standartų, kurie apibrėžti SGS išduodamame Geros platinimo praktikos (GDP) sertifikate. 

Farmacijos prekių transportavimui „Girteka“ turi tam skirtą personalą ir GDP standartus atitinkančius vilkikus bei puspreikabes. 

Privalumai, renkantis „Girteką“ farmacijos produkcijos transportavimui:  

– GDP standartus atitinkantis transporto priemonių parkas; 

– Nuosavas vilkikų ir puspriekabių parkas, skirtas jūsų farmacijos prekėms vežti; 

– Pilnų krovinių gabenimo vilkikais (FTL) tinklas Europoje ir Skandinavijoje;

– Punktualus pristatymas, didelis dėmesys detalėms ir kokybei; 

– GDP reikalavimus atitinkantys veiklos standartai; 

– Galimybė naudotis visą parą veikiančiu mūsų paslaugų centru, kuriam padeda SOS centras, kad nedelsiant būtų reaguojame į bet kokias problemas. 

Saugos ir kokybės vertinimo sistemos (SQAS) atestatas

Atestatas patvirtina, kad „Girteka“ įmonę atestavo išorės šalis. Atestatas patvirtina, kad logistikos paslaugų teikėjo paslaugos atitinka visus standartus, kurie nustatyti SQAS transporto paslaugų klausimyne ir gairėse, konkrečiai apimančiose „pagrindinius“ ir „specifinius transporto paslaugų“ elementus. 

SQAS – tai išsamus vertinimas, pagal kurį galima atitinkamai įvertinti kiekvieną įmonę, dirbančią su cheminėmis medžiagomis ir tokių medžiagų transportavimu. 

 

SQAS Suvestinė Ataskaita – Vilnius

SQAS Suvestinė Ataskaita – Sady

SQAS Suvestinė Ataskaita – Šiauliai

Transporto turto apsaugos asociacijos (TAPA) TSR 1 lygis

Labai svarbu saugiai transportuoti daiktus, todėl mūsų saugumo valdymo sistemos buvo sertifikuotos pagal Transporto turto apsaugos asociacijos (TAPA) TSR 1 lygio standartą. Standarte nurodyti minimalūs priimtini saugumo reikalavimai, kuriais užtikrinama didelės vertės ir kitų krovinių apsaugą transportuojant keliais.  

 

TAPA TSR Girteka Europe West – Certificate Of Approval

TAPA TSR Girteka Nordic – Certificate Of Approval

TAPA TSR TNDM Trucking – Certificate Of Approval

Tarptautiniai rekomenduojami standartai (IFS) Logistika

Įmonė „Girteka“ buvo sertifikuota pagal Tarptautinių rekomenduojamų standartų (IFS) logistikos paslaugų teikėjo standartą, t. y. „IFS Logistics“ 2.3 versiją. Įmonė pasiekė aukštesnį standarto lygį, kuris užtikrina, kad „Girteka“, kaip krovinių transportavimo paslaugų teikėja, gali teikti aukštos kokybės paslaugas ir stabilioje aplinkoje transportuoti atšaldytus ir užšaldytus maisto produktus, taip pat ne maisto produktus pagal tarptautiniu mastu pripažintas kokybės ir saugos taisykles bei reglamentus. 

„Girtekos“ sertifikatai

Girteka“ savo klientams siekia suteikti aukščiausios kokybės paslaugas. Įmonės sertifikatai patvirtina, kad logistikos paslaugų teikėjas laikosi aukščiausių standartų ir yra orientuotas išpildyti  savo verslo prasmę – būti akivaizdžiu pirmuoju pasirinkimu partneriams ir akcininkams. Vidinė „Girtekos“ Kokybės kontrolės komanda prižiūri, kad įmonė išlaikytų šiuos, sertifikatais patvirtintus, standartus. Labai svarbu, kad visi turimi sertifikatai būtų galiojantys ir aktualūs. Šiuo tikslu, įmonė sertifikatams skiria žymiai daugiau dėmesio ir pastangų nei minimaliai reikalaujama, bei organizuoja nuolatines konsultacijas su išorės partneriais. 

ISO 9001 - Kokybės valdymas

Įmonės „Girteka“ kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001 standartą. Pagrindiniai sertifikatų tikslai – kurti pridėtinę vertę įmonės klientams, užtikrinant tvarų ir pelningą augimą, laiku teikti aukštos kokybės paslaugas ir nuolatos atnaujinti įmonės verslo pasiūlymus. 

ISO 14001 - aplinkosaugos valdymas

Suprasdami, kokį poveikį ir kokią įtaką logistikos veikla turi aplinkai, „Girteka“ imasi aktyviai mažinti išmetamų teršalų kiekį. Mūsų aplinkosaugos vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 14001 standartą, nes įmonės prioritetas yra aplinką tausojantys sprendimai kelių transporto procesuose. Siekdami reikšmingai sumažintų poveikį aplinkai ir išmetamo CO2 kiekį, mes naudojame HVO – augalinio aliejaus pagrindu pagamintus alternatyvius degalus bei intermodalinių geležinkelių tinklą.  

Daugiau informacijos apie „Girtekos“ darbą saugant aplinką skaitykite įmonės Tvarumo ataskaitose čia. 

Gera platinimo praktika (Good Distribution Practise - GDP)

Per visą savo istoriją „Girteka“ bendradarbiavo su daugeliu pirmaujančių farmacijos bendrovių. Siekdami dar labiau įtvirtinti savo kompetenciją dirbant su temperatūrai jautriomis ir itin svarbiomis medicininėmis prekėmis, laikomės visų standartų, kurie apibrėžti SGS išduodamame Geros platinimo praktikos (GDP) sertifikate. 

Farmacijos prekių transportavimui „Girteka“ turi tam skirtą personalą ir GDP standartus atitinkančius vilkikus bei puspreikabes. 

Privalumai, renkantis „Girteką“ farmacijos produkcijos transportavimui:  

– GDP standartus atitinkantis transporto priemonių parkas; 

– Nuosavas vilkikų ir puspriekabių parkas, skirtas jūsų farmacijos prekėms vežti; 

– Pilnų krovinių gabenimo vilkikais (FTL) tinklas Europoje ir Skandinavijoje.

– Punktualus pristatymas, didelis dėmesys detalėms ir kokybei; 

– GDP reikalavimus atitinkantys veiklos standartai; 

– Galimybė naudotis visą parą veikiančiu mūsų paslaugų centru, kuriam padeda SOS centras, kad nedelsiant būtų reaguojame į bet kokias problemas. 

Saugos ir kokybės vertinimo sistemos (SQAS) atestatas

Atestatas patvirtina, kad „Girteka“ įmonę atestavo išorės šalis. Atestatas patvirtina, kad logistikos paslaugų teikėjo paslaugos atitinka visus standartus, kurie nustatyti SQAS transporto paslaugų klausimyne ir gairėse, konkrečiai apimančiose „pagrindinius“ ir „specifinius transporto paslaugų“ elementus. 

SQAS – tai išsamus vertinimas, pagal kurį galima atitinkamai įvertinti kiekvieną įmonę, dirbančią su cheminėmis medžiagomis ir tokių medžiagų transportavimu. 

Transporto turto apsaugos asociacijos (TAPA) TSR 1 lygis

Labai svarbu saugiai transportuoti daiktus, todėl mūsų saugumo valdymo sistemos buvo sertifikuotos pagal Transporto turto apsaugos asociacijos (TAPA) TSR 1 lygio standartą. Standarte nurodyti minimalūs priimtini saugumo reikalavimai, kuriais užtikrinama didelės vertės ir kitų krovinių apsaugą transportuojant keliais.  

Tarptautiniai rekomenduojami standartai (IFS) Logistika

Įmonė „Girteka“ buvo sertifikuota pagal Tarptautinių rekomenduojamų standartų (IFS) logistikos paslaugų teikėjo standartą, t. y. „IFS Logistics“ 2.3 versiją. Įmonė pasiekė aukštesnį standarto lygį, kuris užtikrina, kad „Girteka“, kaip krovinių transportavimo paslaugų teikėja, gali teikti aukštos kokybės paslaugas ir stabilioje aplinkoje transportuoti atšaldytus ir užšaldytus maisto produktus, taip pat ne maisto produktus pagal tarptautiniu mastu pripažintas kokybės ir saugos taisykles bei reglamentus.