Kandidatų privatumo politika - Girteka Logistics

Kandidatų privatumo politika

KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

Pateikdamas laukeliuose nurodytą informaciją/ar atsiųsdamas gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu, sutinku, kad mano gyvenimo aprašyme ir jo prieduose nurodyti asmens duomenys, įskaitant bet neapsiribojant vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, vartojamos užsienio kalbos, papildomi mokymai, teisė vairuoti, ankstesnė darbo patirtis (įmonės pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpiai) Girteka grupės įmonių, nurodytų Priede Nr. 1 ir kitų su Bendrove, į kurios darbo poziciją kandidatuoju (toliau – Bendrovė) susijusių įmonių (toliau – Girteka grupės įmonės), būtų tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

 

Sutinku, kad Gyvenimo aprašyme nurodyti asmens duomenys būtų teikiami ir naudojami Girteka grupės įmonių, kurios yra įsisteigusios ES valstybėse narėse ir (ar) kitose trečiosiose šalyse, vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kiek tai susiję su mano kandidatūra konkrečiai darbo pozicijai (turiu teisę prašyti atranką vykdantį asmenį pateikti informaciją apie įmonę ir valstybę raštu prieš duodant šį sutikimą). Suprantu, kad prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Tais atvejais, kai asmens duomenys bus prieinami, teikiami, perduodami, tvarkomi įmonės, kuri įsteigta už  Europos Ekonominės Erdvės ribų (t.y. ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir ne Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine) tokia įmonė įsipareigos asmens duomenis tvarkyti taikydamas tokias saugumo priemones, kurios užtikrintų, kad trečiojoje valstybėje būtų užtikrintas Europos Sąjungoje taikomas asmens duomenų saugumo lygis, įskaitant duomenis tvarkys vadovaudamasis Europos Komisijos patvirtintose standartinėse duomenų apsaugos sąlygose nurodytomis nuostatomis. Galite susipažinti su konkrečiomis Jūsų asmens duomenų atžvilgiu taikomomis priemonėmis pateikiant tokį prašymą žemiau nurodytu el. pašto adresu ir forma.

Esu informuotas, kad man kreipiantis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turiu teisę:

  • susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti asmens duomenys;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
  • reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšaukiu savo sutikimą);
  • teisę į duomenų perkeliamumą (gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba su Bendrove susijusių įmonių, arba prašyti perduoti mano asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui);
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys bus saugomi 9 mėnesius nuo duomenų gavimo momento arba nuo mano dalyvavimo darbo pokalbyje.

Mano pateikti asmens duomenys gali būti perduoti su Bendrove susijusioms įmonėms, kurios užtikrins jų tinkamą apsaugą bei konfidencialumą. Prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Esu informuotas, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu duomenuapsauga@girteka.eu.Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galiu kreiptis į priežiūros instituciją, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

 

Atrankos/įdarbinimo procesą Girteka grupės įmonėse, nurodytose Priede Nr. 1, sudaro įvairūs žingsniai, tokie kaip, paraiškos peržiūra, pokalbiai su kandidatu, kandidato vertinimas, rekomendacijų patikrinimas ir pan. Vykdydami atrankos/ įdarbinimo procesą – komunikaciją su kandidatu, sudarome galimybę kandidatams pateikti mums anoniminius atsiliepimus apie atrankos/įdarbinimo patirtį. Ši kokybės apklausa yra savanoriška ir jokie kandidato duomenys, gauti apklausos būdu, nebus saugomi. Kandidatas turi teisę bet kada atsisakyti gauti atrankos/įdarbinimo kokybės apklausas. Tai galima padaryti parašius el. laišką adresu TATeamgroup@girteka.eu. Atsisakymas atlikti kokybės apklausą neturi jokių neigiamų pasekmių, išskyrus tai, kad el. laiškai su kvietimu dalyvauti apklausoje nebus teikiami.

Priedas Nr. 1 – įmonių – duomenų valdytojų – sąrašas:

UAB Willgrow, įmonės kodas: 302489393, adresas: Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka Holding, įmonės kodas: 304869444, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB AmberCap, įmonės kodas: 305698697, adresas: Vilniaus g. 18, LT-01402 Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka Transport, įmonės kodas: 302646923, adresas: Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka Cargo, įmonės kodas: 302579200, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka Europe West, įmonės kodas: 306167436, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka Nordic, įmonės kodas: 300569015, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka Competence Center, įmonės kodas: 306167468, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB TNDM Trucking, įmonės kodas: 302817897, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340, Vilnius, Lietuva;

UAB Girteka, įmonės kodas: 123658211, adresas: Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, Lietuva;

UAB Trasis, įmonės kodas: 302501504, adresas: Pročiūnų g. 16, LT-77103 Šiauliai, Lietuva;

UAB KLP Transport, įmonės kodas: 302684379, adresas: Pročiūnų g. 16, LT-77103 Šiauliai, Lietuva;

UAB Termolita, įmonės kodas: 302714071, adresas: Pročiūnų g. 16, LT-77103 Šiauliai, Lietuva;

UAB Termo Trans, įmonės kodas: 302714395, adresas: Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, Lietuva;

UAB Girmeta, įmonės kodas: 303342720, adresas: Metalo g. 12, LT-02190 Vilnius, Lietuva;

UAB Girtrans, įmonės kodas: 304549405, adresas: Pročiūnų g. 16, LT-77103 Šiauliai, Lietuva;

UAB ME Trailers, įmonės kodas: 302502008, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB Autotechnika, įmonės kodas: 304038834, adresas: Laisvės pr. 36, LT-04340 Vilnius, Lietuva;

UAB Mireli, įmonės kodas: 302585598, adresas: Pročiūnų g. 16, Šiauliai, Lietuva;

UAB Premium servisas, įmonės kodas: 302817655, adresas: Terminalo g. 8, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r., Lietuva;

Polservice sp. z o. o., adresas: Bluszczańska 73, 00-712 Varšuva, Lenkija;

Thermo-Transit Poland sp z o.o., adresas: Szosa do Lipian 24, 74-320 Barlinek, Lenkija;

Scanpoltrans Sp. Z o. o., adresas: Ul. Św. Rocha 3 Komorniki, wielkopolskie, 62-052, Lenkija;

Eupoltrans Sp. Z o. o., adresas: Ul. Św. Rocha 3 Komorniki, wielkopolskie, 62-052, Lenkija;

GirPolTrans sp. z.o.o., adresas: Ul. Św. Rocha 3 Komorniki, wielkopolskie, 62-052, Lenkija;

GoTrans Poland Sp. Z o. o., adresas: Stanisława Kazury 2, 02-795, Varšuva, Lenkija;

TransEU Poland sp. z.o.o., adresas: Ul. Św. Rocha 3 Komorniki 62-052, Lenkija;

Truck Center Poland sp z o.o., adresas: Ul. Mszczonowska 35 Rawa Mazowiecka, łódzkie 96-200, Lenkija;

ME Trailers Poland sp z o.o., adresas: Ul. Św. Rocha 3 Komorniki, wielkopolskie 62-052, Lenkija;

Girteka Business Services, adresas: Vake-Saburtalo apskritis, Abashidze g. N34, Komercinė erdvė Na-3, Blokas I, Tbilisis, Sakartvelas.

 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite gauti susisiekę el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu.