Kandidatų privatumo politika - Girteka Logistics

Kandidatų privatumo politika

KANDIDATŲ PRIVATUMO POLITIKA

Pateikdamas laukeliuose nurodytą informaciją/ar atsiųsdamas gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu, sutinku, kad mano gyvenimo aprašyme ir jo prieduose nurodyti asmens duomenys, įskaitant bet neapsiribojant vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, vartojamos užsienio kalbos, papildomi mokymai, teisė vairuoti, ankstesnė darbo patirtis (įmonės pavadinimas, pareigos, darbo laikotarpiai) Girteka grupės įmonių, nurodytų Priede Nr. 1 ir kitų su Bendrove, į kurios darbo poziciją kandidatuoju (toliau – Bendrovė) susijusių įmonių (toliau – Girteka grupės įmonės), būtų tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

 

Sutinku, kad Gyvenimo aprašyme nurodyti asmens duomenys būtų teikiami ir naudojami Girteka grupės įmonių, kurios yra įsisteigusios ES valstybėse narėse ir (ar) kitose trečiosiose šalyse(pavyzdžiui, Girteka Business Services, kuri yra Sakartvele (Gruzijoje) įsisteigusi Girteka grupės įmonė, nurodyta Priede Nr. 1 (Vake-Saburtalo district, Abashidze str. N34, Commercial Space Na-3, Block I, Tbilisis, Gruzija), vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kiek tai susiję su mano kandidatūra konkrečiai darbo pozicijai (turiu teisę prašyti atranką vykdantį asmenį pateikti informaciją apie įmonę ir valstybę raštu prieš duodant šį sutikimą). Suprantu, kad prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Tais atvejais, kai asmens duomenys bus prieinami, teikiami, perduodami, tvarkomi įmonės, kuri įsteigta už Europos Ekonominės Erdvės ribų (t.y. ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir ne Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine) tokia įmonė įsipareigos asmens duomenis tvarkyti taikydamas tokias saugumo priemones, kurios užtikrintų, kad trečiojoje valstybėje būtų užtikrintas Europos Sąjungoje taikomas asmens duomenų saugumo lygis, įskaitant duomenis tvarkys vadovaudamasis Europos Komisijos patvirtintose standartinėse duomenų apsaugos sąlygose nurodytomis nuostatomis. Galite susipažinti su konkrečiomis Jūsų asmens duomenų atžvilgiu taikomomis priemonėmis pateikiant tokį prašymą žemiau nurodytu el. pašto adresu ir forma.

Esu informuotas, kad man kreipiantis į Bendrovę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turiu teisę:

  • susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant ir duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti asmens duomenys;
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
  • reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšaukiu savo sutikimą);
  • teisę į duomenų perkeliamumą (gauti asmens duomenis iš Bendrovės arba su Bendrove susijusių įmonių, arba prašyti perduoti mano asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui);
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Esu informuotas, kad mano asmens duomenys bus saugomi 9 mėnesius nuo duomenų gavimo momento arba nuo mano dalyvavimo darbo pokalbyje.

Mano pateikti asmens duomenys gali būti perduoti su Bendrove susijusioms įmonėms, kurios užtikrins jų tinkamą apsaugą bei konfidencialumą. Prie asmens duomenų prieigos teisę gali turėti informacinių sistemų priežiūrą atliekančios įmonės, kurios veikia Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Suprantu, kad mano asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Esu informuotas, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu duomenuapsauga@girteka.eu. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galiu kreiptis į priežiūros instituciją, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

 

Atrankos/įdarbinimo procesą Girteka grupės įmonėse, nurodytose Priede Nr. 1, sudaro įvairūs žingsniai, tokie kaip, paraiškos peržiūra, pokalbiai su kandidatu, kandidato vertinimas, rekomendacijų patikrinimas ir pan. Vykdydami atrankos/ įdarbinimo procesą – komunikaciją su kandidatu, sudarome galimybę kandidatams pateikti mums anoniminius atsiliepimus apie atrankos/įdarbinimo patirtį. Ši kokybės apklausa yra savanoriška ir jokie kandidato duomenys, gauti apklausos būdu, nebus saugomi. Kandidatas turi teisę bet kada atsisakyti gauti atrankos/įdarbinimo kokybės apklausas. Tai galima padaryti parašius el. laišką adresu TATeamgroup@girteka.eu. Atsisakymas atlikti kokybės apklausą neturi jokių neigiamų pasekmių, išskyrus tai, kad el. laiškai su kvietimu dalyvauti apklausoje nebus teikiami.

Priedas Nr. 1 – įmonių – duomenų valdytojų – sąrašas:

UAB Willgrow, company code: 302489393, address Vilniaus. str. 18, LT-03154, Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka Holding, company code: 304869444, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB AmberCap, company code: 305698697, address: Vilniaus str. 18, LT-01402 Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka Transport, company code: 302646923, address: Metalo str. 12, LT-02190 Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka Cargo, company code: 302579200, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka Europe West, company code: 306167436, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka Nordic, company code: 300569015, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka Competence Center, company code: 306167468, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB TNDM Trucking, company code: 302817897, address: Laisvės ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Girteka, company code: 123658211, address: Metalo str. 12, LT-02190 Vilnius, Lithuania;

UAB Trasis, company code: 302501504, address: Prociunu str. 16, LT-77103 Siauliai, Lithuania;

UAB KLP Transport, company code: 302684379, address: Prociunu str. 16, LT-77103 Siauliai, Lithuania;

UAB Termolita, company code: 302714071, address: Prociunu str. 16, LT-77103 Siauliai, Lithuania;

UAB Termo Trans, company code: 302714395, address: Metalo str. 12, LT-02190 Vilnius, Lithuania;

UAB Girmeta, company code: 303342720, address: Metalo str. 12, LT-02190 Vilnius, Lithuania;

UAB Girtrans, company code: 304549405, address: Prociunu str. 16, LT-77103 Siauliai, Lithuania;

UAB ME Trailers, company code: 302502008, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Autotechnika, company code: 304038834, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Mireli, company code: 302585598, address: Pročiūnų str. 16, Siauliai, Lithuania;

UAB Premium servisas, company code: 302817655, address: Terminalo str. 8, LT-13279 Vilnius district, Lithuania;

Polservice sp. z o. o., KRS 0000889394, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

Thermo-Transit Poland sp. z o.o., KRS 0000461108, address: Szosa do Lipian 24, 74-320 Barlinek, Poland;

Scanpoltrans sp. z o. o., KRS: 0000825833, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

Eupoltrans sp. z o. o., KRS: 0000830112, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

GirPolTrans sp. z o.o., KRS: 0000752778, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

GoTrans Poland sp. z o.o., KRS: 0000847072, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

TransEU Poland sp. z o.o., KRS: 0000847059, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

ClassTrucks Poland sp. z o.o., KRS: 0000623355, address: Ul. Mszczonowska 35 Rawa Mazowiecka, Lodz 96-200, Poland;

ME Trailers Poland sp. z o.o., KRS: 0000765534, address: Poznańska 4, 62-080 Sady, Poland;

Girteka Business Services, address: Vake-Saburtalo district, Abashidze str. N34, Commercial Space Na-3, Block I, Tbilisi, Georgia;

UAB Girteka Group company code: 304869444 , address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB ClassTrucks Lithuania: company code: 304038834 , address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

UAB Trucks Merchant: company code: 306224093, address: Laisves ave. 36, LT-04340 Vilnius, Lithuania;

Thermo-Transit Denmark A/S Omfartsvejen 1, 6330 Padborg, tlf.: 7347 4747

Truck & Trailer Center B.V. B.V., kodas 64075583, adresas Weerbroek 46, 6666 MN Heteren

Class Trucks Spain SL, kodas B09888496, adresas Avenida del Puerto número 946520 Sagunto, Valencia, Spain

Thermo-Transit Norge A/S kodas 870 914 482, adresas Flatholmen 2 NO-6002 Ålesund

 

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite gauti susisiekę el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu.