Pranešti apie galimus pažeidimus - Girteka Logistics

Pranešti apie galimus pažeidimus

PRANEŠTI APIE GALIMUS PAŽEIDIMUS

Siekdami užtikrinti skaidrumą įmonių grupės veikloje ir skatindami pranešti apie galimus pažeidimus, bei įgyvendindami Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus įdiegėme pranešimo apie galimus pažeidimus kanalus.

Pranešti apie pažeidimus galite tiesiogiai atvykę į Bendrovę, atsiuntę laišką į adresą Laisvės pr. 36, Vilnius, Lietuva 04340 arba el. paštu prevention@girteka.eu, paskamibę telefonu +370 5 2177396
Informacijos apie pažeidimus Girteka Įmonių grupėje teikimo tvarkos aprašą galite surasti čia.
Visiems pranešimus pateikusiems asmenims garantuojamas konfidencialumas.
Kiekvienas pranešėjas yra saugomas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Girteka Įmonių grupė garantuoja, kad pateikta informacija nepadarys neigiamo poveikio pranešėjui.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite čia LT ENG PL