Daugiau nei 150 verslo lyderių ragina ES šalių vadovus griežtinti išmetamų teršalų kiekį iki 2030–ųjų - Girteka Logistics

Daugiau nei 150 verslo lyderių ragina ES šalių vadovus griežtinti išmetamų teršalų kiekį iki 2030–ųjų

2020-09-16
2020-09-16

„Girteka Logistics“ ir daugiau nei 150 verslo lyderių ir investuotojų ragina ES šalių vadovus griežčiau riboti išmetamų teršalų kiekį iki 2030–ųjų

Europos Komisijai susitikus aptarti pasiūlymus dėl naujų išmetamų teršalų tikslų 2030–iesiems nustatymo prieš trečiadienio, rugsėjo 16 d. pranešimą apie Sąjungos padėtį, daugiau nei 150 Europos verslo įmonių, investuotojų ir įmonių tinklų, tarp kurių – „Microsoft“, IKEA, „Deutsche Bank“, „Unilever“, H&M, „Google“, „Girteka Logistics“, „Signify“ ir „Apple“, ragina ES lyderius paremti Europos žaliajame kurse iškeltą tikslą iki 2030–ųjų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį ne mažiau kaip 55 procentais.

Verslo įmonių ir ekonominių subjektų vadovai iš visos Europos atvirame laiške pabrėžia savo ryžtą bendradarbiauti su ES sprendžiant koronaviruso pandemijos pasekmes klimatą saugančiais ekonomikos gaivinimo metodais. Laiškas rodo plačią Europos verslo atstovų paramą ryžtingesnėms kovos su klimato kaita priemonėms – paramą išmetamų teršalų mažinimui iki 55 procentų išreiškė gamybos, sunkiosios pramonės, plataus vartojimo prekių, energijos gamybos, technologijų ir kt. sektoriai.

Laiške, pasirašytame 157 verslo atstovų ir investuotojų bei 21 įmonių tinklo, teigiama: „Mums nedelsiant reikalingas ryžtingas ekonomikos gaivinimo paketo įgyvendinimas, paremtas perėjimu prie klimatą tausojančių bei skaitmeninių technologijų su Europos žaliuoju kursu priešakyje ir griežtesniais išmetamos taršos mažinimo tikslais artimiausiai ateičiai.

Teisingi sprendimai priimti dabar padėtų kurti ir saugoti sveikas, klestinčias ir darnias bendruomenes bei sukurtų gaires tolesniam ekonomikos klestėjimui. Žvelgiant iš verslo ir investicijų perspektyvos, aiškiai prisiimtas siekis visiškai panaikinti grynąją šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, parengiant atskirus tvarkaraščius kiekvienam sektoriui bei ES lygmeniu skatinant stambias investicijas į anglies dioksido poveikį neutralizuojančius sprendimus, yra tiesiog būtinas. Tai mums suteiktų pasitikėjimą, leisiantį ryžtingai ir laiku nukreipti reikiamo dydžio investicijas į išmetamos taršos mažinimą, ekologiškų darbo vietų kūrimą ir inovacijų skatinimą bei pagreitinti tvarios, anglies dioksido neišskiriančių technologijų ekonomikos atstatymą.“

Tai – poveikį klimatui neutralizuoti siekiančios Europos verslo lyderių grupės („European Corporate Leaders Group“, „CLG Europe“) iš skirtingų verslo sektorių iniciatyva.

Iniciatyva pristatyta bendradarbiaujant su iniciatyva „Business Ambition for 1.5C “, koalicija„We Mean Business“, kurią sudaro  BSR, „The B Team“, CDP,  „CLG Europe“„Ceres“WBCSD, „The Climate Group“ ir jų tinklai RE100 bei EV100 ir kt., bei Institucinių investuotojų grupe klimato kaitos klausimais („Institutional Investors Group on Climate Change“, IIGCC). Iniciatyvą taip pat palaiko šios Europos verslo įmonės ir investicijų tinklai: „BCSD Portugal“ (Portugalija), „Centre of Energy Efficiency Solutions“ (Slovėnija), „European Alliance for Green Recovery“, EU-ASE, EURIMA, EIIF, EHPA, „The Aldersgate Group“ (Jungtinė Karalystė), „The Haga Initiative“ (Švedija), „Skift Business Climate Leaders“, „Solar Impulse Foundation“, „The Spanish Green Growth Group“ (Ispanija), „Wind Europe“ ir kt.

Europos Komisijos prezidentės Ursulos von der Leyen 2020–ųjų metų pranešimo apie Sąjungos padėtį išvakarėse bei artėjant Klimato savaitei Niujorke, iniciatyvą pasirašiusieji ragina Europos lyderius skubiai imtis veiksmų, kurie užkirstų kelią blogiausioms įmanomoms klimato kaitos pasekmėms ir užtikrintų tvarios ir konkurencingos ekonomikos atkūrimą:
● aktyviai remti Europos žaliojo kurso iškeltus tikslus;
● paruošti ir pristatyti ekonomikos atgaivinimo planus, skatinančius investicijas į poveikį klimatui neutralizuojančias technologijas;
● bendrai sutarti dėl aiškaus tikslo iki 2030–ųjų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį kiekvienoje valstybėje ne mažiau kaip 55 procentais ir dėl kitų susijusių tikslų.

Christian Sewing, „Deutsche Bank AG“ generalinis direktorius: „Bankai atlieka ypač svarbų vaidmenį šioje ryžtingoje transformacijoje. Mes galime ir pravalome padėti verslui siekti kuo didesnio veiklos tvarumo. Bet padėti tam pagrindus gali tik ES, užtikrindama visiems taikytinus bendrus standartus.“

 

Edvardas Liachovičius, „Girteka Logistics“ generalinis direktorius: „Vilkikai šiandien sudaro vos du procentus eismo keliuose. Tačiau jų išmetamos anglies dvideginio kiekis – 22 procentai ES kelių transporto išmetamų teršalų. Mes negalime įvykdyti Paryžiaus klimato kaitos susitarimo įsipareigojimų, neperėję prie ekologiško krovinių gabenimo keliais. Privalome pakeisti savo 7 400 EURO VI vilkikų ekologiškomis transporto priemonėmis. Prisijungę prie ECTA („European Clean Trucking Alliance“) įgijome svarų ir vieningą balsą bendrose mūsų pastangose pereiti prie ekologiškų vilkikų.“

Casper Klynge, „Microsoft“ Europos valdymo reikalų vice-prezidentas: „Kartu siekdami tvaraus atsikūrimo po COVID-19, turime beprecedentę galimybę kovoti su klimato kaita ir artėti link Europos be taršos. Privalome iškelti ryžtingus ir aiškius tikslus, kad grynąją išmetamą taršą sumažintume iki nulio. Mes visi – tiek verslas, tiek valstybių vadovai – galime imtis veiksmų, padėsiančių tiek ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui, tiek ir planetos klimatui.“

Helena Helmersson, „H&M Group“ generalinė direktorė: „Mes esame įsipareigoję pasiekti savo tikslų klimato kaitos mažinimui ir prisidėti prie ryžtingų išmetamos taršos mažinimo tikslų pasaulio mastu siekimo. Turime kartu prisiimti atsakomybę už mūsų visų ateitį. Verslo įmonių ir vyriausybių bendradarbiavimas dabar tampa svarbesnis nei bet kada anksčiau. Skaidrumas ir abipusis bendradarbiavimas turi suteikti pagrindą perėjimui prie iškastinio kuro nenaudojančios ekonomikos.“

Jesper Brodin, „Ingka Group / IKEA Retail“ generalinis direktorius: „Laikas kalboms baigėsi. Turime veikti ir tai daryti dabar, kad paspartintume kovą su klimato kaita ir neviršytume 1.5°C normatyvo. IKEA yra įsipareigojusi iki 2030–ųjų panaikinti bet kokią įmonės taršą ir kviečia valstybių vadovus sekti jos pavyzdžiu. Būtina imtis ryžtingesnių veiksmų ir griežtesnių šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekio mažinimo iki 2030–ųjų tikslų, siekiant ateities be anglies dvideginio taršos.“

Lisa Jackson, „Apple“ vice-prezidentė aplinkos, politikos ir socialinių iniciatyvų klausimais: „Pasirinkimas tarp sveikos planetos ir geros verslo strategijos visuomet klaidingas. Mes tai įrodėme savo kompanijos pavyzdžiu, naudodami 100 proc. ekologišką energiją ir sukūrę tiekimo grandines, kurios taip pat prie to pereina. „Apple“ siekia iki 2030–ųjų pereiti prie anglies dioksido poveikį neutralizuojančių gamybos technologių ir tiekimo grandinių, ir toliau kvies nustatyti griežtus pasaulinius reikalavimus šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekio mažinimui bei išsaugoti planetą ateities kartoms.“

Jean-Bernard Levy, EDF pirmininkas ir generalinis direktorius: „Aš palaikau ambiciją Europoje iki 2030–ųjų sumažinti taršą anglies dvideginiu ne mažiau kaip 55 procentais. Taupi Europos ekonomikos elektrifikacija, plečianti mažai taršios elektros energijos naudojimą ir inovatyvius sprendimus kelių transporto, gyvenamųjų namų ir pramonės sektoriuose yra ne tik teisingas pasirinkimas klimato atžvilgiu bet ir būtinybė pramonės politikos ir energetinio saugumo požiūriu. Daugiau nei 90 procentų EDF pagaminamos elektros energijos šiandien priklauso mažai anglies dioksido išskiriančios energijos kategorijai, ir artimiausią dešimtmetį EDF ketina ir toliau būti vienu svarbiausiu šio perversmo dalyvių.“

Eric Rondolat, „Signify“ pirmininkas ir generalinis direktorius: „Negalima sau leisti nesiimti ryžtingų veiksmų kovoje su klimato kaita – jie reikalingi dabar. Pagalvokite apie tai: jei mums pavyktų kasmet padidinti energijos našumą trimis procentais, trimis procentais padidinti renovacijų spartą bei trimis procentais padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, taršos anglies dvideginiu panaikinimas pasaulio mastu iki 2050–ųjų taptų pasiekiamas. Bet būtina pabrėžti, kad tam reikalingas tarpinis tikslas – šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekio sumažinimas iki 2030–ųjų ne mažiau kaip 55 procentais. Jis taip pat teisingiau paskirstys darbą tarp mūsų ir ateities kartos, kuriai anksčiau minėtą tikslą teks užbaigti įgyvendinti.“

Matt Brittin, „Google“ prezidentas Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos reikalams: „Mes didžiuojamės, galėdami remti šį ambicingą tikslą padaryti Europą pirmu žemynu pasaulyje be anglies dvideginio taršos. „Google“ kompanijoje mes kasdien siekiame savo veiklą pasauliniu mastu vykdyti be taršos anglies dvideginiu ir tikimės to pasiekti iki iki 2030–ųjų. Esame taip pat įsipareigoję atlikti savo vaidmenį, remdami drąsius politinius veiksmus bei padėdami kitiems kovoje su klimato kaita, teikdami jiems technologijas ir įrankius ateities be anglies dvideginio taršos kūrimui.“

Eliot Whittington, „CLG Europe“ direktorius: „Europos verslo įmonės ir investuotojai supranta, kad vienintelis kelias į ekonominę gerovę ir klestėjimą ateityje – tik per klimatą stabilizuosiančią ekonomiką. Jie visi drauge kviečia ES užtikrinti, kad išmetamos taršos tikslai artimiausiai ateičiai bus pakankami tam, kad žemynas ir toliau galėtų sėkmingai siekti išvengti blogiausių klimato kaitos padarinių ir likti be taršos iki 2050–ųjų. Iš pandemijos laikotarpio turime išmokti, kad stabilios ir socialiai teisingos ekonominės sistemos yra būtinos, ir kad jų atkūrimas dar geresnėmis turi būti ES ekonomikos gaivinimo paketo pagrindas.“

Šis laiškas bus pristatytas aukšto rango virtualiame renginyje, organizuojamame Jungtinių Tautų kampanijos „Race to Zero“ rugsėjo 21 d., Klimato savaitės Niujorke atidarymo metu. Kampanija „Race to Zero“ – visų laikų didžiausias aljansas, įsipareigojęs sumažinti grynąją taršą anglies dvideginiu iki nulio – siekia telkti verslą ekonomikos kūrimui be anglies dvideginio taršos, rengiantis 26–ajai JT Klimato kaitos konferencija (COP26).

Nigel Topping, JK vyriausybės įgaliotinis klimato apsaugos veiksmų sklaidai: „Šios dienos laiškas rodo, kad ES verslas yra rimtai pasiruošęs darbui drauge su ES struktūromis, sumažinti išmetamą taršą iki nulio per artimiausią dešimtmetį. Nors šios kompanijos jau kurį laiką užsiima savo veiklos transformavimu, aiškumas dėl tikslų kiekvienam sektoriui atskirai, suteiks pasitikėjimo, kuris leis ryžtingai ir laiku nukreipti reikiamo dydžio investicijas į išmetamos taršos mažinimą, ekologiškų darbo vietų kūrimą ir inovacijų skatinimą bei pagreitinti tvarios, anglies dioksido neišskiriančių technologijų ekonomikos atstatymą.“

Get a quote today!