Pranešimas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo - Girteka Logistics

Pranešimas dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo

Koks šio privatumo pranešimo tikslas?

Kai pranešate mums apie galimą pažeidimą, jeigu pranešimas nėra anoniminis, pateikiate mums savo asmens duomenis. Todėl Jūs turite teisę žinoti, kodėl ir kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

  1. Įgyvendinti LR Pranešėjų įstatymo numatytas prievoles.
  2. Išnagrinėti Jūsų pateiktą pranešimą.
  3. Užtikrinti galimų teisinių reikalavimų įgyvendinimą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

  1. Teisinė prievolė (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 strp. 1 d. c p.)
  2. Teisėtas interesas (BDAR 6 strp. 1 d. f p.)

Galimi Jūsų asmens duomenų gavėjai:

– Duomenų tvarkytojai, teikiantys IT administravimo bei priežiūros paslaugas;
– Teisėsaugos institucijos (jeigu yra toks reikalavimas pagal teisės aktus).

Ar Jūsų pateikti asmens duomenys yra teikiami į trečiąsias valstybes (už ES arba EEB ribų)?

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes (už ES arba EEB ribų).
Tačiau iškilus poreikiui, galime tai padaryti tik užtikrindami tinkamą apsaugos lygį ir įgyvendindami privalomas teisines prievoles.

Asmens duomenys bus saugomi:

Asmens duomenys bus saugomi 3 metus nuo pranešimo gavimo dienos.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

– žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
– susipažinti su savo asmens duomenimis;
– reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
– reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus;
– teisę į duomenų perkeliamumą;
– teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kurios kontaktus galite rasti vdai.lrv.lt.

Kur galite kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo?

Norėdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, rašykite el. paštu duomenuapsauga@girteka.eu